line head

Атанас Ингилизов

Атанас Ингилизов
село Генерал Инзово, област Ямбол.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1953 г.
Атанас Ингилизов е въдворен в „Белене” заедно със своя син, чието име не е посочено.
„Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 35.