line head

Никола Бронзов

Никола Бронзов
25 ноември 1896 г.
гр. София.
Адвокат, политик.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1952 г.
Никола Илиев Бронзов е адвокат и политик. Става член на партия „Народно единство” (1923), която се влива в Националлибералната партия (1925).

През Втората световна война Бронзов се присъединява към Отечествения фронт. След 9 септември 1944 година е назначен за  обвинител по „народния съд”. Назначен е от правителството на ОФ за кмет на София (22 март 1945 г. – 29 октомври 1945 г.).

По-късно преминава на страната на политическата опозиция и е един от адвокатите на земеделския лидер Никола Петков, след арестуването му през 1947 г.
Според информация на бившия лагерист Куни Кунев Никола Бронзов почива в лагера „Белене”. Като година на смъртта в биографичните сведения за Никола Бронзов е посочена 1952 г.
1. „Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 40.
2. sofia.media.
nikolabronzov
Никола Бронзов | Източник: sofia.media.