line head

Илия Стоев Джуджев

Илия Стоев Джуджев
село Цалапица, област Пловдив.
село Цалапица.
Селско семейство.
Женен с деца.
Шофьор.
село Цалапица.
След 9 септември 1944 г.
село Цалапица.
Илия Джуджев е шофьор към жандармерията в Пловдив. На 9 септември 1944 г. тръгва за работа, но е извикан за малка справка в селската общината и близките му не го виждат повече. Вуйчо му Ангел Къртев, комунист, е назначен за кмет на селото, но не успява да го спаси.  Арестуван и убит е и братът на Илия – Стоян Джуджев.
Информацията за изчезването и убийството на Илия Джуджев се съдържа в спомените на Люба Николова Стоева-Байрева и Лиляна Илиева Джуджева-Къртева, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с. 69,70,75,76.