line head

Йордан Ангелиев Дачев

Йордан Ангелиев Дачев
село Цалапица, област Пловдив.
село Цалапица.
Селско семейство.
Женен с деца.
към 70 години.
село Цалапица.
След 9 септември 1944 г.
село Цалапица.
Йордан Дачев е на около 70 години, когато е арестуван на 9 септември 1944 г. Близките му носят храна, но на третия ден твърдят, че е избягал. Повече не го виждат.
Информацията за изчезването на Йордан Дачев се съдържа в спомените на Драга Рангелова Дачева-Кукунова, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с.118, 195.