line head

Иван Атанасов Бинков

Иван Атанасов Бинков
1908 г.
село Цалапица, област Пловдив.
село Цалапица.
Заможно селско семейство.
Женен с две деца.
Земеделски стопанин.
36 години.
село Цалапица.
След 9 септември 1944 г.
село Цалапица.
Иван Бинков е арестуван няколко дни след 9 септември 1944 г. Близките му носят храна и дрехи, но след 20 дни им казват, че е откаран в Пловдив. Те го търсят там, но не го намират. Вероятно е убит  заедно с други арестувани до канал на река Марица. Баща му Атанас Бинков също е арестуван и  убит.
Информацията за изчезването и убийството на Иван Бинков се съдържа в спомените на Йордан  Атанасов Джамбов, Гинка Иванова Бинкова-Кирева, Борис Иванов Бинков, Петър Благов Бухалов и Гюрга Йорданова Бинкова, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с.20, 34-40, 106, 107.