line head

Иван Тодоров Бундов

Иван Тодоров Бундов
село Цалапица, област Пловдив.
село Цалапица.
Селско семейство.
Работник.
село Цалапица.
След 9 септември 1944 г.
село Цалапица.
Иван Бундов е беден селянин, метач в общината, използван и за разсилен. Убит е веднага след 9 септември 1944 г.
Информацията на изчезването и убийството на Иван Бундов се съдържа в спомените на Йордан Атанасов Джамбов, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с. 21, 194, 195.