line head

Кръстьо Величков Чобанов

Кръстьо Величков Чобанов
село Голямо Конаре (днес гр. Стамболийски), област Пловдив.
Писар.
село Цалапица.
Декември 1944 г.
село Голямо Конаре.
Кръстьо Величков е писар в Пловдивското околийско управление. След 9 септември 1944 г. е оставен на служба. На 4 декември същата година отива на гости на баща си в с. Голямо Конаре. Там е арестуван от местните комунисти, закаран в с. Цалапица, където следите му се губят.
Данните за изчезването на Кръстьо Чобанов се съдържат в спомена на Борис Запрянов Аргилашки, записан от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с.119, 195.