line head

Петър Георгиев Джамулов

Петър Георгиев Джамулов
село Цалапица, област Пловдив.
село Цалапица.
Селско семейство.
Женен.
село Цалапица.
След 9 септември 1944 г.
село Цалапица.
По време на управлението на Ал. Стамболийски Петър Джамулов е нощен караул в село Цалапица. След потушаване на Септемврийските бунтове през 1923 г. той и брат му Иван Джамулов  конвоират арестуван въстаник към с. Голямо Конаре. По пътя Иван Джамулов  убива арестанта, въпреки съпротивата на брат си.

Извършителят на престъплението се разболява от стреса от извършеното и скоро умира. След 9 септември 1944 г. арестуват Петър Джамулов за убийството на въстаника 21 години по-рано. На третия ден след ареста искат от близките да донесат нови дрехи с мотива, че ще го местят на друго място. След като предават дрехите им казват, че не знаят къде е той. Убит е без съд и присъда. Не е известно къде се намира гробът му.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с. 86-88.