line head

Петър Георгиев Ваклинов

Петър Георгиев Ваклинов
село Цалапица, област Пловдив.
село Цалапица.
Селско семейство.
Съюз на българските национални легиони.
село Цалапица.
Около 20-21 септември септември 1944 г.
гр. Пловдив.
Петър Ваклинов отбива военната си служба, по време на която е изпратен в Германия, където е обучаван за парашутист. След уволнението си два месеца преди 9 септември 1944 г. постъпва на работа в ДС в Пловдив. Арестуван е веднага след 9 септември и е закаран  в с. Цалапица. Арестуван е и баща му Георги Ваклинов. Двамата са изтезавани и вероятно убити на 20 или 21септември 1944 г.
Сведенията за съдбата на Петър Ваклинов се съдържат в спомените на Стоян Ваклинов Илиев, Илия Георгиев Джамбов и Георги Костадинов Ваклинов, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с. 31, 45, 194.