line head

Стоян Стоев Джуджев

Стоян Стоев Джуджев
село Цалапица, област Пловдив.
село Цалапица.
Селско семейство.
Женен.
Съюз на българските национални легиони.
Местността „Каламица”, близо до с. Цалапица.
След 9 септември 1944 г.
гр. Пазарджик.
Стоян Джуджев е легионер и църковен певец. През 1944 г. е взет запас в Сърбия. Сред 9 септември същата година новите властници е търсен, за да го арестуват, като в това време арестуват жена му, брат му Илия и неговата жена. След няколко дни освобождават жените, но Илия Джуджев остава в ареста и е убит.

Стоян Джуджев се връща в отпуск и отива при роднини в Пазарджик. Там е арестуван и по пътя за Цалапица  го влачат завързан за каруцата, с която пътуват. В местността „Каламица”  Стоян е оставен полужив до Керобския кладенец и мъчителите му заповядват на двама овчари, които случайно са там, да го хвърлят в кладенеца до другия ден – иначе ще хвърлят тях. През нощта овчарите успяват да предупредят близките какво ще се случи, но те са ужасени, че ще избият и тях, ако го отведат вкъщи. Не се решават да го спасят и той е хвърлен в кладенеца.
Информация за съдбата на Стоян Джуджев се съдържат в спомените на Люба Николова Стоева-Байрева, Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с.69-72.