line head

Кольо Стоянов Митевски

Кольо Стоянов Митевски
село Стряма, област Пловдив.
село Стряма.
Селско семейство.
Женен с 3 деца.
Земеделски стопанин.
село Стряма.
След 9 септември 1944 г.
село Стряма.
Кольо Митевски е арестуван на 9 септември 1944 г. За последен път близките го виждат в деня, когато под стража е доведен от дома си – да предаде пистолета си. Митевски е само по чорапи, защото убийците вече са взели обувките му. В боевете при Одрин (1912-1913) краката му измръзват и той не може да стъпва бос, и близките му дават още едни чорапи. На петия ден връщат на сина му донесената храна.
Информацията за изчезването и убийството на Кольо Митевски се съдържа в спомените на Иванка Митевска и Ангелина Стоянова Семерджиева, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Стряма – вторият Батак – 1944 г.”, трето допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2015 г., с. 57-58, 170.