line head

Костадин (Коста) Колев Чучулски

Костадин (Коста) Колев Чучулски
село Стряма, област Пловдив.
село Стряма.
Селско семейство.
Женен с 4 дъщери.
Земеделски стопанин.
36 години.
село Стряма.
Октомври 1944 г.
Костадин Чучулски е арестуван два пъти: веднага след 9 септември 1944 г. и втори през месец октомври същата година. Вторият път казват на близките след два-три дни да не му носят повече храна, защото е преместен. Не се връща повече и не се знае къде е тялото му. В смъртния акт е записано, че е безследно изчезнал на 11 октомври 1944 г. След известно време майка му вижда, че един от селските убийци е с неговите дрехи. Бащата на Костадин – Кольо, е арестуван и изчезва заедно с него.
Информацията за изчезването и убийството на Костадин Чучулски се съдържа в спомените на Рада К. Чучулска, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Стряма – вторият Батак – 1944 г.”, трето допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2015 г., с. 54-55.