line head

Ангел Мирчев

Ангел Мирчев
12 септември 1905 г.
село Момина клисура, област Пазарджик.
Селски.
Средно духовно.
Женен.
Свещеник.
Енорийски свещеник.
39 години.
Пътят от гр. Пловдив за село Цалапица.
1944 г., декември.
село Цалапица.
Ангел Мирчев е завършил свещеническото училище в Бачковския манастир. Става свещеник в село Извор, Пловдивско. В родопското дело служил три години. След това е поканен в село Цалапица, Пловдивско, където е имало две църкви. Той е поел едната от тях през 1932 г. Притежавал е не само висок интелект, но и строга духовност.

На 10 декември 1944 г. е извикан за „справка“ в общината, но не се връща. Обявен е за изчезнал. След време се разбрало, че отец Ангел е бил откаран в Пловдив. Там следователят не е намерил в него вина. На връщане по пътя за Цалапица е убит от съпровождащите го.
Игумения Валентина Друмева „Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време“, том 2, издава Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света гора, Атон, 2007 г., с. 70-79.