line head

Петър Дивизиев

Петър Дивизиев
юни 1903 г.
село Елешница, област Благоевград.
гр. Разлог.
Семейство на занаятчии.
Средно духовно.
Женен.
Свещеник.
Енорийски свещеник.
41 години.
Главният път от Благоевград за гр. Гоце Делчев.
Около 6 октомври 1944 г.
гр. Разлог.
Петър Дивизиев завършва духовната семинария при голяма бедност. Пеш върви до гара Белово, за да продължи с влака, а разстоянието не е малко. Завършва с висок успех. Учителства в град Петрич и пограничните села Добри Лаки и Ключ. През 1934 г. се премества в Банско. Приема свещеничество и работи всеотдайно на духовната нива. Към 1938 г. е енорийско свещеник в град Разлог. Оценявайки способностите му и ревностното му служение, митрополитът му поверява длъжността архиерейски наместник на Разложка духовна околия. В храма служи благолепно. В малкия град той внася духовност във всяко културно начинание. Никога не се занимава с политика.

На 20 септември 1944 г. партизаните слизат в града и провъзгласяват новата власт. Новите властници, които възприемат атеистичните идеи не одобряват авторитетния духовник. На 5 октомври 1944 г. трима партизани го арестуват. Следват изтезания, заедно с други задържани. Една нощ ги извеждат към землянката на Иван Козарев. Задържаните наброяват 52 души от Разложкия край, между които и една жена от Якоруда. Избиването е извършено с особена жестокост, с тъпи предмети, кирки и лопати. Накрая свещеникът е накаран да да опее всички убити, след което и той е убит.

Погребват ги в партизанската землянка. Всички са млади от 28 до 40-годишни. През 1990 г. масовият гроб е разкрит по настояване на близките на жертвите. От 40 души само 12 са разстреляни – в черепите им са открити дупки от куршума. Останалите са строшени.
Игумения Валентина Друмева „Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време“, том 2, издава Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света гора, Атон, 2007 г., с. 196-204.