line head

Тодор Харалампиев Мерджанов

Тодор Харалампиев Мерджанов
гр. Копривщица, Софийска област.
гр. Пловдив.
Търговец.
28 октомври 1944 г.
Тодор Мерджанов е търговец, собственик на мандри, воденици, кръчми, модерна лимонададжийница, ракиджийница, магазини в Пловдив, с. Кръстевич, Красново и в родната му Копривщица. Изграденото от него земеделско стопанство е с най-модерни машини. Осигурява хляба на хиляди работници със своето предприемачество. Известен е и със своята благотворителност.

Убит е през октомври 1944 г. Убийците му са го хвърлили в кладенец, след като е ограбен и жестоко измъчван. Обявен е за безследно изчезнал с определение на Областния съд в Пловдив през юни 1945 г.
Данни, предоставени на pametbg.com през октомври 2016 г. от Христо Атанасов, внук на Димитър Мерджанов, публикувани в профила му във Фейсбук.
todormerdzanov
Тодор Мерджанов със съпругата си Гена Мерджанова | Снимка: Архив на Христо Атанасов, внук на Тодор Мерджанов.
001002
Протокол на Областния съд в Пловдив от юни 1945 г. за обявяването на Тодор Мерджанов за безследво изчезнал след 9 септември 1944 г. | Източник: Архив на Христо Атанасов, внук на Тодор Мерджанов.