line head

Петър Русков

Петър Русков
20 март 1907 г.
село Оман, област Ямбол.
село Първенец, област Ямбол.
Селски.
Средно духовно.
Женен.
Свещеник.
Енорийски свещеник.
37 години.
Местността Ляската до село Недялско, Ямболско.
Около 18 декември 1944 г.
гр. Ямбол.
Петър Русков завършва с пълно отличие свещеническото училище в Черепиш, за което е награден с акордеон, понеже е много музикален. Така подготвен, на 15 февруари 1932 г. е ръкоположен за свещеник в храм „Света Богородица“ в Сливен. Най-напред служи като свещеник в родното си село, а след това е преместен в село Първенец, където остава до арестуването му през 1944 г. Помага на всеки с каквото може. С политика не се занимава.

През месец ноември 1944 г. е мобилизиран и трябва да замине за Шумен. Арестуван е в Ямбол. Откаран е в милиционерския участък заедно с други арестувани. Отец Петър е изтезаван в продължение на 40 дни. След това никой повече не го вижда.

Според разказ на свидетел, който мълчи от страх и проговоря след промяната през 1989 г., на 18 декември 1944 г. свещеникът е предаден на шестима души от милицията в село Първенец. Продължават да го изтезават, като го горят над огън. Накрая го извеждат в покрайнините на селото и го накарват сам да си изкопае гроба. Застрелват го от упор.
Игумения Валентина Друмева „Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време“, том 1, издава Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света гора, Атон, 2007 г., с. 173-178.