line head

Пенко Бежанийски

Пенко Бежанийски
гр. София.
Висше.
Лекар.
Хирург в Медицински факултет.
гр. Попово, област Търговище.
информация за принудителното изселване на д-р Пенко Бежанийски се съдържа в свидетелството на д-р Милко Русев, неврохирург в „Пирогов”.
„Български лекари и студенти по медицина, жертви на комунистическия терор 1944-1989”, под редакцията на проф. д-р Кирил Миленков, 2003 г.,с 33.