line head

Иван Вълков

Иван Вълков
1903 г.
село Хърсово, област Шумен.
гр. Варна.
Селски.
Средно духовно.
Женен.
Свещеник.
Енорийски свещеник.
46 години.
гр. Варна.
4 години и половина.
село Професор Златарски, област Добрич.
Народната милиция.
Иван Вълков завършва Софийската духовна семинария. През 1927 г. е ръкоположен за свещеник. Варненският митрополит Симеон оценява неговите духовни качества и го назначава да служи в малкия храм „Свети Илия“, намиращ се краен квартал във Варна. Макар и млад, пастирската му дейност блести с висока духовност. Обича много децата и полага грижи за тях. Съдейства за откриване в крайния квартал на училище и читалище. Завършва Висшата търговска академия във Варна. След освещаването на параклиса в затвора във Варна, обслужването е поверено на него. Застъпва се и за комунисти, поради което смятат за ляво ориентиран. По тази причина на 1 октомври 1943 г. е командирован в село Паскалево, Добричко, като обслужва още седем села.

След 9 септември 1944 г. отец Иван се завръща от село Паскалево. На 6 август 1949 г. е призован да се яви в кварталния участък на милицията. Получава заповед до 24 часа да се изсели от Варна най-малко на 80 километра от града. Натоварват багажа му на камион и потеглят за Добруджа. Стигнат до град Тервел, където чакат 17 часа пред участъка. Насочват ги към село Професор Златарски, Добричко. Изгнанието трае четири години и половина. От 1 март 1955 г. отец Иван се връща пак във Варна.

Почива на 96 години на 30 септември 1999 г. Неговият живот е блестящ пример за изрядно свещеническо служение.
Игумения Валентина Друмева „Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време“, том 1, издава Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света гора, Атон, 2007 г., с. 179-194.