line head

Никола Минков Габровски

Никола Минков Габровски
гр. София.
Висше.
Лекар.
Асистент в Медицинския факултет в София.
В сведенията за д-р Никола Габровски е посочено, че е изселен без да се уточнява населеното място. Същото така е уволняван.
„Български лекари и студенти по медицина, жертви на комунистическия терор 1944-1989”, под редакцията на проф. д-р Кирил Миленков, 2003 г., с. 36.