line head

Катюша Николова Куфарджиева

Катюша Николова Куфарджиева
гр. София.
гр. София, 1961 г.
село Зърнево (в заповедта погрешно е изписано с. Църнево), Толбухинско (днес област Добрич, община Тервел).
Столично управление на МВР-ДС.
Катюша Куфарджиева е дъщеря на Никола Куфарджиев, секретар на Централния съвет на Българските професионални съюзи (към 1960 г.). Той и група други партийни членове критикуват управлението на Тодор Живков в открито писмо до ЦК на БКП през 1960 г.

В резултат на това са уволнени и заедно с членовете на семействата им са изселени от София (виж повече в профила на Никола Куфарджиев – ТУК).
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 12, оп. 1, а. е. 850, л. 1-2, заповед на министъра на вътрешните работи №84/29 април 1961 г. за изселване на лица от гр. София, подписана „за министър” от зам.-министъра на вътрешните работи ген. Мирчо Спасов. Документът e включен в разширеното електронно издание на сборника „Държавна сигурност – административни, принудителни и наказателни мерки” на Комисията по досиетата, 2014 г.
0102
Заповедта за изселването на Никола Куфарджиев и семейството му през 1961 г. | Източник: comdos.