line head

Бенджамин Израел Варон

Бенджамин Израел Варон
26 май 1924 г.
гр. Пловдив.
гр. София.
Женен.
Научен работник.
Ръководител на катедрата по политическа икономия във Висшия финансово-счетоводен институт.
Участва в група на комунисти, които открито критикуват политиката на Тодор Живков и други висши партийни ръководители в писмо до ЦК на БКП.
БКП.
36 години.
гр. София, 1961 г.
с. Рогозина, Толбухински окръг (днес област Добрич, община Генерал Тошево).
Столично управление на МВР-ДС.
Бенджамин Варон, е политзатворник преди 9 септември 1944 г., ръководител на катедрата по политическа икономия във Висшия финансово-счетоводен институт (към 1960 г.).

Той е един от членовете на групата на Никола Куфарджиев която през 1960 г. в открито писмо до ЦК на БКП критикува политиката на Тодор Живков и други висши партийни ръководители (виж повече за групата и писмото ѝ в профила на Никола Куфарджиев – ТУК).

Варон е автор на икономическия анализ, изложен в документа до ЦК. В него е посочено, че икономическата политика на Живков е фалирала, но той продължава да води „ЦК на БКП по опасни и безотговорни авантюри при уреждане съдбините на нацията и социализма”. Допълнено е, че „в  страната и партията назряват условия за необратими деформации и трайни икономически затруднения”.

Критиката към икономическите авантюри на Живков действително е точна, защото през същата 1960 първият секретар на ЦК на БКП е довел страната до първия фалит по време на неговото управление и еднолично и в пълно информационно затъмнение продава на СССР целия български златен резерв, за да върне част от кредитите, отпуснати на комунистическия режим в България от съветски банки (виж повече в рубриката „Фалити” – ТУК).

Реакцията на Живков не закъснява. Критично настроените комунисти са обявени за „ревизионисти-фракционери“. Без много шум членовете на групата на Куфарджиев, заедно със семействата им, са лишени от постоянно местожителство в София, уволнени са от работа и са изселени в отдалечени райони на страната.

Според заповедта за изселването на Бенджамин Варон той е заселен в с. Рогозина, Толбухински окръг (днес област Добрич), където академичният работник е задължен да работи като счетоводител в Държавното земеделско стопанство в същото село.
1. АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 12, оп. 1, а. е. 850, л. 1-2, заповед на министъра на вътрешните работи №84/29 април 1961 г. за изселване на лица от гр. София, подписана „за министър” от зам.-министъра на вътрешните работи ген. Мирчо Спасов. Документът e включен в разширеното електронно издание на сборника „Държавна сигурност – административни, принудителни и наказателни мерки” на Комисията по досиетата, 2014 г.
2. Христо Христов, „Тодор Живков. Биография”, Институт за изследване на близкото минало, изд. „Сиела”, 2009 г., с. 324-326.
0102
Заповедта за изселването на Бенджамин Варон и семейството му през 1961 г. | Източник: comdos.