line head

Галина Антова Варон

Галина Антова Варон
1924 г.
гр. София.
Омъжена.
37 години.
гр. София, 1961 г.
с. Рогозина, Толбухински окръг (днес област Добрич, община Генерал Тошево).
Столично управление на МВР-ДС.
Галина Антова Варон е съпруга на Бенджамин Варон (виж профила му – ТУК), политзатворник от БКП преди 9 септември 1944 г. и ръководител на катедрата по политическа икономия във Висшия финансово-счетоводен институт (към 1960 г.).

Той е един от членовете на групата на Никола Куфарджиев която през 1960 г. в открито писмо до ЦК на БКП критикува политиката на Тодор Живков и други висши партийни ръководители (виж повече за групата и писмото ѝ в профила на Никола Куфарджиев – ТУК).
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 12, оп. 1, а. е. 850, л. 1-2, заповед на министъра на вътрешните работи №84/29 април 1961 г. за изселване на лица от гр. София, подписана „за министър” от зам.-министъра на вътрешните работи ген. Мирчо Спасов. Документът e включен в разширеното електронно издание на сборника „Държавна сигурност – административни, принудителни и наказателни мерки” на Комисията по досиетата, 2014 г.
0102
Заповедта за изселването на Бенджамин Варон и семейството му през 1961 г. | Източник: comdos.