line head

Лиляна Веселинова Дашин

Лиляна Веселинова Дашин
гр. София.
гр. София, 1961 г.
село Мечка, Русенски окръг (днес област Русе).
Столично управление на МВР-ДС.
Лиляна Дашин е дъщеря на Веселин Дашин (виж профила му – ТУК), комунист, един от членовете на групата на Никола Куфарджиев, която през 1960 г. в открито писмо до ЦК на БКП критикува политиката на Тодор Живков и други висши партийни ръководители (виж повече за групата и писмото ѝ в профила на Никола Куфарджиев – ТУК).

Реакцията на Живков е показателна. Критично настроените комунисти са обявени за „ревизионисти-фракционери“. Без много шум членовете на групата на Куфарджиев, заедно със семействата им, са лишени от постоянно местожителство в София, уволнени са от работа и са изселени в отдалечени райони на страната.
Източник на информацията в профила:
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 12, оп. 1, а. е. 850, л. 1-2, заповед на министъра на вътрешните работи №84/29 април 1961 г. за изселване на лица от гр. София, подписана „за министър” от зам.-министъра на вътрешните работи ген. Мирчо Спасов. Документът e включен в разширеното електронно издание на сборника „Държавна сигурност – административни, принудителни и наказателни мерки” на Комисията по досиетата, 2014 г.
0102
Заповедта за изселването на Веселин Дашин и семейството му през 1961 г. | Източник: comdos.