line head

Пепи Тодор Живков

Пепи Тодор Живков
Локомотивен машинист.
Работник в депо „Подуене”.
Кремиковско районно управление на МВР – София.
Софийско градско управление на МВР-ДС.
Пепи Живков е локомотивен машинист в дело „Подуене” през 80-те години на ХХ век, съмишленик на Атанас Зъбчев (виж профила му – ТУК), опитал се да създаде независим профсъюз „Истина” в „Кремиковци” през 1981 г., но е разкрит от Държавна сигурност. В хода на ДОП „НАИВНИК” Пепи Жвиков е разпитан и профилактиран, като е заставен да подпише протокол за преустановяване на дейността по създаването на независим профсъюз.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 406А, л. 30-32, секретна справка относно: Проведена профилактика на обект ДОП „НАИВНИК” и неговите връзки, водено от Кремиковско районно управление на МВР – София, 16 март 1981 г. Документът е включен в сборника „Държавна сигурност – профсъюзите, стопанският живот и работниците” на Комисията по досиетата, 2015 г.