line head

Борис Йорданов Балтов

Борис Йорданов Балтов
1920 г.
Певец.
Хорист в Софийска народна опера.
Безпартиен.
53 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
От определени вражески позиции през 1973 г. многократно е осъждал политиката на БКП, отправял е хули по адрес на съветската власт и държава, оприличавайки нейната външна политика с тази на Римската империя. Изразявал неоснователни недоволства от условията на живот у нас и пледирал за „демокрация“ и „свобода“.
Лицето е разпитано и предупредено [профилактирано]. Ще се изготви справка за информиране Градския комитет на БКП и Комитета за изкуство и култура.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 71, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.