line head

Благовеста Петрова Николова

Благовеста Петрова Николова
1939 г.
Висше.
Асистент в Българската държавна консерватория (днес Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”).
Безпартийна.
34 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Пред близки и познати изразявала системно неудовлетвореност от порядките в България. Отправяла е хули срещу народната власт и БКП. Съжалявала, че не е изменила заедно с брат си в Германската федерална република. Разпространявала слухове и клевети по адрес на комунистите в страната. На същата е поставено запрещение. Предстои да бъде разпитана и предупредена.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 71, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.