line head

Борис Филипов Хаджипетков

Борис Филипов Хаджипетков
гр. Стара Загора.
Певец.
Хорист в Народна опера – Стара Загора.
Безпартиен.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Възхвалявал живота на Запад и постиженията на САЩ. Прокитайски настроен. Считал, че китайските комунисти били на правилен път и отправял хули и нападки против видни държавни и партийни ръководители. Работи се за доизясняване на сигнала, след което ще бъде разпитан и предупреден от окръжното управление.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 74, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.