line head

Детелина Владимирова Барутчиева

Детелина Владимирова Барутчиева
1947 г.
Редактор в Българска телевизия.
ДКМС.
26 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Правила вражески изказвания и разпространявала клеветнически вицове. Предупредена от нашите органи.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 81, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.