line head

Гани Стефанов Стайков

Гани Стефанов Стайков
1921 г.
Кинорежисьор.
Асистент-режисьор в Студия за игрални филми.
Безпартиен.
52 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Стайков членува в сектата на петдесятниците. Беше документирано, че разпространява религиозна литература.
Разпитан и предупреден.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 69, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.