line head

Фанка Борисова Деспотова

Фанка Борисова Деспотова
1941 г.
Бивш музикален редактор в радио София.
Безпартийна.
32 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Заедно със сестра си Анастасия Деспотова и западногерманския гражданин Герд Сандер са били заловени при опит да избягат от страната на два километра от югославската граница.
Същите са разпитани и предупредени от Софийско градско управление на МВР-ДС.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 81, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.