line head

Яна Людмилова Вълчанова

Яна Людмилова Вълчанова
1927 г.
Богато буржоазно семейство.
Редактор в държавно предприятие „Разпространение на филми“.
Безпартийна.
46 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Изказвала се е от враждебни позиции за политиката и мероприятията на Партията и правителството, за положението у нас и другите социалистически страни. Предупредена.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 69, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.