line head

Иван Костов Бенчев

Иван Костов Бенчев
1 ноември 1944 г.
гр. Ловеч.
гр. Бон, Германия.
Семейство на служещи.
Висше.
Изкуствовед, реставратор, историк на изкуството и художник.
Безпартиен.
29 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
В разговори открито е възхвалявал западното изкуство и „модни“ течения, а в същото време (по повод предстоящото му пътуване в СССР) са клеветели, че в Съветския съюз царяло „невежество“ и имало плачевно изкуство. Бенчев казвал, че това което е постигнал Западът в изкуството, в България и СССР било непостижимо.
За проявите му ще бъде информиран ОК на БКП – Ловеч и предупреден от ДС.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
Иван Бенчев (1944-2012) завършва езиковата гимназия в Ловеч и художествената академия в Краков – Полша със степен магистър (1972). След това следва история на изкуството и славистика в Бонския университет – Германия. От началото на 70-години живее и работи в град Бон като реставратор, консерватор и специалист по опазване историческите паметници на изкуството.
1. АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 57, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.
2. Сайт: bentchev.tripod.com.