line head

Арон Сабат Аронов

Арон Сабат Аронов
12 юли 1937 г.
гр. Дупница, област Кюстендил.
гр. София.
Висше.
Женен.
Певец и вокален педагог.
Артист-солист в Държавен музикален театър.
БКП.
36 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
През 1973 г. в Сливен е направил вражески изказвания, насочени срещу политиката на СССР и КПСС по еврейския въпрос. Твърдял, че евреите – съветски граждани, желаещи да се изселят в Израел, били изпращани в лагери или в далечния Сибир.По отношение на израелската агресия е застанал на проционистки позиции. Доказвал, че животът в Израел бил по-добър от този в България.
Провеждат се мероприятия за доизясняване на сигнала.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
Арон Аронов е тенор и музикален педагог от еврейски произход. Прави първите си изяви в оперетни спектакли още като ученик в Дупница. Завършва Българска държавна консерватория – оперно пеене и майсторски клас. Първият си професионален дебют прави 1965 г. във Варненската опера. По същото време става член на състава на Държавния музикален театър „Стефан Македонски“. През периода 1965-2007 г. е водещ артист на Музикалния театър. След прекратяване на сценичната си кариера се отдава на музикална педагогика.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 72, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.
aronaronov-2
Арон Аронов | Източник: bgdnes.bg.