line head

Димо Калоянов Калоянов

Димо Калоянов Калоянов
1946 г.
Висше.
Инженер-химик.
Инженер-химик в Института за паметниците на културата при Комитета за изкуство и култура.
27 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Син на активен изменник на родината в Германската федерална република, Калоянов търси начин, за да измени на родината и да отиде при баща си.
Дело за оперативна проверка.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
„БОЛНИЯ“.
Димо Калоянов е проверяван от Шесто управление на ДС. В документите на идеологическото управление е посочено, че „изменническите намерения на Калоянов активно се подклаждат и от страна на чичо му – професор в Мюнхен, а също и от майка му, с която заедно живеят”.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 56, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.