line head

Емил Майер Аладжемов

Емил Майер Аладжемов
1915 г.
гр. София.
Висше.
Журналист.
Зам.-главен редактор на вестник „Отечествен фронт“.
БКП.
58 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Поддържа връзки с някои граждани на капиталистическите страни и коментира отделни политически и икономически въпроси от нездрави позиции. Провеждат се мероприятия за проверка на тези сигнали.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 78, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.