line head

Галин Христов Малакчиев

Галин Христов Малакчиев
20 ноември 1931 г.
гр. Русе.
гр. София.
Висше.
Женен.
Скулптор.
Безпартиен.
42 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Малакчиев се очертава като поклонник на модернизма. По повод на това, че негови творби били отхвърлени от общата художествена изложба през 1972 г. открито е недоволствал и е искал да бъде освободен от Съюза на българските художници.
Провеждат се мероприятия за доизясняване дейността му, след което ще се вземе отношение.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.

Бащата на Галин Малакчиев е кавалерийски офицер, участник в Олимпийските игри през 1936 г., което му създава огромни трудности. През 1945 г. завършва 5-та мъжка гимназия в София. През 1949-1951 г. работи като оксиженист при строежа на народната библиотека. През 1954 г. е приет в ВИИИ „Н. Павлович“. Дипломната му работа „Момче с лък“ е посрещната с възхищение от членовете на комисията. Работи кавалетна и монументална пластика, релеф и видим бетон. На ЕКСПО 1970 в Осака, Япония, е представена композицията му „Орфей“. От 1973 г. живее и работи в село Батулия. През 1986 г. е удостоен със званието „Заслужил художник“.

В документите на Шесто управление на ДС, се посочва, че той е "изтъквал, че неговата творба „Хирошима“ била „изкуство съвременно и е от европейски мащаб, а не натрапен просташки реализъм“. Изразил е мнение, че ако го пуснат на Запад, там действително щели да го оценят.

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 57, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.