line head

Георги Димитров Костов

Георги Димитров Костов
4 декември 1940 г.
гр. Харманли, област Хасково.
Висше.
Писател, преводач, журналист и медиевист.
Журналист в Българската телевизия.
БКП.
33 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
По време на пребиваването му в Англия през м. август 1973 г. му е направено предложение от английски професор да остане завинаги там. Работи се по изясняване на сигнала и документиране на изказванията му, след което ще се вземе отношение. Изразявал преклонение пред западното изкуство и се възмущавал от преследването на Якир, Красин и академик Сахаров.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
Георги Костов завършва българска филология в Софийския университет (1964), след което следва и в Философско-историческия факултет. От 1969 до 1992 г. работи в редакциите Военна, Международна и „Литература, изкуство и култура“ на Българската телевизия. Написва и издава редица белетристични творби на съвременна и историческа тематика. Също така е автор и на няколко пиеси, поставяни по БНТ.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 80, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.