line head

Георги Мичев Иванов

Георги Мичев Иванов
1940 г.
Висше, кандидат на философските науки.
Журналист.
Завеждащ редакция „Хумор и сатира“ във вестник „Труд“.
Безпартиен.
33 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
През настоящата година е правил злостни изказвания, групирал около себе си лица от културните среди, на които влияел отрицателно. Изразявал е несъгласие с издигането на някои обществено-политически дейци и клеветил, че с тяхното издигане ние се връщаме към 30-те години на нашия век. Проявявал нихилизъм към социалистическата ни действителност. Критикувал икономическата политика на Партията. Провеждат се мероприятия за доизясняване дейността му и вземане отношение.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
"КРИТИКАР"

Георги Мичев е роден на 7 февруари 1940 г. в махала Джокарите (Троянския балкан). Баща му Мичо Иванов Костовски отказва да стане член на ТКЗС и комунистическият режим конфискува всичките негови ниви, гори, ливади и стопански инвентар. Заради отказ да посади дръвчета на своя нива, която без негово съгласие е включена в блок на ТКЗС, той е осъден на 8 месеца лишаване от свобода, от които излежава 4 месеца в Ловешкия затвор (виж документ №2 вдясно). 

Самият Георги Мичев не е убеден, че родителите му трябва да влязат в ТКЗС, което е отбелязано в една от характеристиките му (виж документ №1 вдясно). 

Цялото семейство е подложено на непрекъснат тормоз, като не им е позволявано дори да си купят хляб. Синовете на Мичо Костовски - Георги и Стефан дълго време не могат да постъпят никъде на работа дори като общи работници, а когато успяват да си намерят работа набързо ги уволняват.

Георги Мичев успява да завърши гимназия в Троян (1959) и философия в Софийския университет „Кл. Охридски“ (1966). През 1973 г. защитава дисертация в катедра „Логика, етика и естетика“ и придобива научна степен доктор по философия.


Занимава се с проблеми на народопсихологията, естетическия вкус, история и теория на хумора и др. Автор е на няколко книги, сред които „Естетическият вкус“ (1978), „Бремето на дълга“ (1980), „Брегове на живота“ – етюди върху психологията на малкия човек, част I (1985), „Глинен свят“ – етюди върху психологията на малкия човек, част II (1988) и др., както и на над 1600 публикации във всекидневния и периодичния печат.

Георги Мичев Иванов почива на 12 февруари 2023 г.

В документите на Шесто управление на ДС за него се посочва още, че е „твърдял, че нашата литературна критика се използвала като средство за „изпълнение на присъди“. Възхвалявал достиженията на американската космическа техника и иронизирал съветските достижения в това отношение”.

От справка на Комисията по досиетата след краха на комунистическия режим е видно, че досието на Георги Мичев Иванов е унищожено още на 19 декември 1989 г.,  повече от месец по-рано от заповедта за тайното прочистване на досиетата на Държавна сигурност от компрометиращи тоталитарното управление на БКП материали, утвърдена от министъра на вътрешните работи ген. Атанас Семерджиев на 25 януари 1990 г. (виж последния документ вдясно).

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 76-77, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС. Биографични сведения за Георги Мичев Иванов, предоставени от съпругата му Кети Иванова.
georgimichev
Георги Мичев Иванов (към 2019 г.) | Източник: Кети Иванова, съпруга.
00100204003
Документите за Георги Мичев Иванов са предоставени от неговата съпруга Кети Иванова.