line head

Иван Стефанов Тодоров (Иван Рудников)

Иван Стефанов Тодоров (Иван Рудников)
15 септември 1921 г.
гр. Фердинанд (днес Монтана).
Висше.
Писател.
БКП. Активен борец против фашизма и капитализма. Член на Съюза на българските писатели.
52 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Стои на враждебни идеологически и политически позиции.
Дело за оперативна проверка. През септември 1973 г. е изпратена справка на ЦК на БКП за вземане на партийно отношение към същия.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
Иван Тодоров (1921-2008) с литературен псевдоним Иван Рудников, е писател. Член на БОНСС. Участник в комунистическото движение и признат за активен борец против фашизма и капитализма след 9 септември 1944 г. Доброволец е в заключителната фаза на Втората световна война и е сътрудник на фронтовия печат при боевете на българската армия в Унгария.

Завършва Националната школа за запасни офицери „Христо Ботев”. Редактор в Профиздат (1948-1954) и Държавно военно издателство (1954-1969).

В архивите на Шесто управление на ДС за него е посочено:

„Рудников провежда антибългарска агитация и пропаганда на проюгославска основа, изразяваща се в разпространяване на хули и клевети срещу Съветския съюз, по адрес на отговорни партийни и държавни ръководители и социалистическата ни действителност. Пише и разпространява сред свои близки и познати епиграми и епитафии с враждебно съдържание. Явява се проводник на нездрави тенденции сред културните дейци, изразяващи се в отрицателно отношение към партийността в литературата и подражавайки на ренегата Роже Гароди, се обявява за „безбрежно и безгранично“ изкуство. Стреми се към литературно признание в чужбина и прави опити да печати свои творби в СФРЮ и Италия. Събира материал за написване на роман под заглавие „Морфин“, като израз на протест срещу „тези идеи, дето ни лъжат и действат като морфин.“
Автор е на над 25 поетични и други книги. Творбите му са преведени на сърбохърватски, италиански, унгарски, гръцки и др. Носител е на няколко литературни награди. Почетен гражданин на Монтана (2006).
1. АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 47, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.
2. Сайт literaturensviat.com.
rudnikov
Иван Рудников | Източник: literaturensviat.com.
001002
Началната страница на документа на Шесто управление на ДС от 1973 г. и частта, в която е коментирано поведението на Иван Рудников | Източник: comdos.