line head

Иван Спасов Варчев

Иван Спасов Варчев
1927 г.
Висше.
Скулптор.
46 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
През 1973 г. постъпиха данни, че Варчев събира в ателието си свои колеги скулптури, художници и други лица от средите на интелигенцията, пред които от враждебни позиции коментира актуални политически събития, разпространява вицове по адрес на партийни и държавни ръководители, злослови против мероприятията на БКП и пледира за „свобода“ на словото и печата.
Дело за оперативна проверка.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
„АНАРХИСТ“.
В документите на Шесто управление на ДС е посочено че „като студент е бил под влиянието на анархизма и ратувал за „абсолютна свобода“, за което е воден на отчет през 1955 г. Провеждал спиритически сеанси – „извиквал и разговарял“ с духовете на Георги Димитров, Сталин, Христо Ботев и други исторически личности. Отправял хули срещу Ленин и ленинизма и се обявявал против икономическата политика на Партията и СИВ”.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 54-55, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.