line head

Любомир Димов Тенев

Любомир Димов Тенев
25 април 1915 г.
гр. Хасково.
гр. София.
Семейство на учители.
Висше.
Женен.
Театровед, критик.
Зам.-директор на научното обединение по изкуствознание; член на управителния съвет на Съюза на българските писатели. Завеждащ катедра във ВИТИЗ.
БКП (от 1947 г.).
58 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
В края на 1972 г. и през 1973 г. беше установено, че същият е голям двуличник, злослови и не споделя принципа за ръководната роля на Партията в областта на изкуството и културата. Твърдял, че в тази област у нас нямало морал и законност. С идеология се занимавали некомпетентни и „прости“ хора, а България била една „лицемерна и полудивашка“ страна, поради което не можем да се борим със Запада. Често е ставал разпространител на злостни вицове и слухове по адрес на отговорни партийни и държавни ръководители.
Дело за оперативна проверка.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
„ГОВОРИТЕЛ“.

Проф. Любомир Тенев (1915-1993) е театровед, теоретик и критик, пренесъл знанието за театъра в три исторически периода – между двете световни войни, при комунизма и след краха на комунистическата система.

Завършва право във Софийския университет (1943). Още като студент сътрудничи с отзиви и рецензии културния печат. До 1946  г. работи като адвокат. Доцент (1950), професор (1952) по история на западно европейски театър във ВИТИЗ; завеждащ катедрата по театрознание (1948-1951, 1965-1980), зам.-ректор (1948-1951), ректор (1951-1953) на института. Зам.-директор в Научното обединение по изкуствознание при БАН (1973-80). Член на Управителния съвет на Съюза на артистите в България (от 1965 г.), на Управителния съвет на Съюза на българските писатели (1972-1976).

Tenev Tsankov Gochev


Негови възпитаници са няколко театрални поколения. Автор е на множество критически статии, изследвания, студии. С богатите си познания за световно театрално изкуство теоретично обосновава и подкрепя стиловото многообразие в драматургичното и сценичното творчество. Носител е на редица награди, сред които орден „Г. Димитров“ (1985), „НРБ“ III ст. (1975), Димитровска награда (1986).

В документите на Шесто управление на ДС за проф. Любомир Тенев се посочва, че „изразявал несъгласие по някои въпроси на икономическата политика на Партията. Твърдял, че в Съюза за икономическа взаимопомощ съществували противоречия, че „руснаците са корумпирани“ и имало „израждане на управлението“. Говорел, че корупцията и стремежът към обогатяване в Съветския съюз е добил големи размери и доказал, че сегашния социализъм не бил строя, който са предсказали Маркс и Енгелс. Одобрявал тезата на западния философ Маркузе, че Съветския съюз днес бил „Електрифицирано средновековие“. Явявал се един от пропагандаторите на „голямото „ западно изкуство”.

Идеологическото управление на ДС посочва през 1973 г., че „за Тенев и най-близкото му обкръжение ще бъде изготвена нова справка за ЦК на БКП, в която ще бъдат включени и новопридобитите данни”.

1. АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 60-62, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.
2. Енциклопедия „България”, том 6, издателство на БАН, 1988 г.
3. Блог gildiateatrovedi.wordpress.com.
lubomirtenev
Проф. Любомир Тенев | Източник: gildiateatrovedi.wordpress.com.
01020304
Първа страница от строго секретната информация на Шесто управление на ДС от 1973 г. и частта, в която е коментирано наблюдението на проф. Любомир Тенев | Източник: comdos.