line head

Демир Иванов Демирев

Демир Иванов Демирев
Демир (Милю) Демирев е четник от основаната през месец август 1948 г. горянска група, действала във Варненско. Четата е въоръжена и достига численост от 13 души. Разбита е при акция на Държавна сигурност през 1948 г. При засада на четата Демир Демирев е убит.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том 2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 172-174.