line head

Атанас Рангелов Кръстев

Атанас Рангелов Кръстев
1910 г.
село Цалапица, област Пловдив.
село Цалапица.
Селско семейство.
Икономическо, финанси.
Неженен.
52 години.
Атанас Кръстев завършва финанси в София. Връща се на село и е назначен за секретар на общината. През 1941 г. е мобилизиран и назначен за кмет на гр. Кавала. През 1944 г. спасява заловени партизани-комунисти, за което е даден под съд  и на 5 септември е осъден на смърт. Присъдата трябва да се потвърди и изпълни в 7 дневен срок, но го спасяват събитията на 9 септември. Освободен е и оставен от комунистите за областен управител на гр. Ксанти до изтеглянето на българските войски.

В Цалапица Ангел Кръстев се занимава със земеделие. През 1946 г. е назначен за директор на Наркоопа. През 1948 г. е създадена ТПК „Красная звезда” и е назначен за счетоводител. През 1951 г. подава молба за приемане в ТКЗС, но му отказват, защото е обявен за фашистки кмет и „недобър отечественофронтовец”. През 1962 г. колективизация на земята приключва, но Ангел Кръстев остава частник и е отрицателно настроен към ТКЗС.

На 2 декември 1962 г. се връща от нивата си и на около километър от селото, когато е нападнат от шестима съселяни, които са известни поименно. Пребиват го и го удушават. Намерен е на другия ден. Едната му буза е разкъсана, има следи от удари по челото, от пръсти по шията, но в смъртния акт е записано, че Ангел Кръстев е починал от измръзване и битова злополука.
Информацията за живота и убийството на Ангел Кръстев се съдържа в спомените на Стоил Стойчев Кръстев, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с.150-156.