line head

Георги Христов Буков

Георги Христов Буков
Лекар.
Д-р Христо Буков е работил в гр. Перник. На 16 октомври 1944 г. е арестуван и убит. Преди това е хвърлен полужив в шахтата „Св. Ана” – мина край Перник.
„Български лекари и студенти по медицина, жертви на комунистическия терор 1944-1989”, под редакцията на проф. д-р Кирил Миленков, 2003 г.,с 34.