line head

Добри П. Тодоров

Добри П. Тодоров
Добри Тодоров е четник от основаната през месец септември 1948 г. горянска група, действала във Варненско. Четата е въоръжена и достига численост от 9 души. Разбита е при акция на Държавна сигурност през октомври 1948 г. При засада на четата Добри Тодоров е убит.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 172-174.