line head

Христо Янчев Бузов

Христо Янчев Бузов
Средно.
Христо Янчев Бузов е командир на основаната през месец януари 1948 г. горянска група, известна като Асеновградската чета. Четата е въоръжена и достига численост от 28 души. Разбита е при акция на Държавна сигурност през март 1948 г. При разбиването на четата на 13 февруари 1948 г. Христо Бузов е убит.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том 2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 161-169.