line head

Илия Александров Иванов

Илия Александров Иванов
Пловдивски окръжен съд, 1948 г.
Осъден на смърт чрез обесване.
Илия Иванов е четник от основаната през месец януари 1948 г. горянска група, известна като Асеновградската чета. Четата е въоръжена и достига численост от 28 души. Разбита е при акция на Държавна сигурност през март 1948 г. По съдебния процес срещу четата Илия Иванов е осъден на смърт.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том 2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 161-169.