line head

Иван Пенчев Тасев

Иван Пенчев Тасев
БЗНС „Никола Петков“.
Пловдивски окръжен съд, 1948 г.
Осъден на смърт чрез обесване.
Иван Тасев е командир от основаната през месец март 1948 г. горянска група, известна като Староселската чета. Четата е въоръжена и достига численост от 13 души. Разбита е при акция на Държавна сигурност през юни 1948 г. По съдебния процес срещу заловените четници Иван Тасев е осъден на смърт.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том 2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 169-172.