line head

Йордан Станков Чиянов

Йордан Станков Чиянов
Самоковска нелегална организация.
Софийски окръжен съд, октомври 1951 г.
Осъден на смърт чрез разстрел.
Йордан Чиянов е участник в основаната през есента на 1950 г. нелегална организация, действала в Самоковска, Дупнишка и Кюстендилска околии. Членовете и симпатизантите на организацията достигат численост от 68 души. Разбита е при акция на Държавна сигурност през 1951 г. По съдебния процес срещу заловените участници Йордан Чиянов е осъден на смърт чрез разстрел.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том 2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 191-192.