line head

Керим Асенов Панджилов

Керим Асенов Панджилов
„Национален християнски кръст“.
Пловдивски окръжен съд, 1948 г.
Осъден на смърт чрез обесване.
Керим Панджилов е началник на разузнаването на основаната през месец август 1947 г. нелегална организация, известна като „Национален християнски кръст“, наброявала до 300 души. По-късно от нея се основава горянска група, известна като Асеновградската чета. Четата е въоръжена и достига численост от 28 души. Разбита е при акция на Държавна сигурност през март 1948 г. По съдебния процес срещу организацията и четата Керим Панджилов е осъден на смърт.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том 2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 161-169.